Koncept 192 

Prijava

Prijavite se i uverite se zašto nam motociklisti već 10 godina ukazuju poverenje.

Molimo Vas da vrlo pažljivo unesete Vašu tačnu email adresu i broj mobilnog telefona kako bismo mogli da Vas kontaktiramo. Na unetu email adresu dobićete dalje informacije o treningu, molimo Vas da proveravate sanduče. Netačno uneti kontakt podaci učiniće ostatak ove prijave nevažećom. Ukoliko ste zainteresovani za poklon vaučere ispratite ovaj link.