Pravila korišćenja

Pravila korišćenja

Sajt Centra za stručno obrazovanje „Koncept192“ (koncept192.com) vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja ove internet prezentacije, koje je podložno niže navedenim Uslovima korišćenja.

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge.

Autorska prava nad ovim sajtom i u vezi sadržaja ovog sajta zaštićena su pod uslovima propisanim Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.

Svi tekstovi, vizuelni materijali, fotografije, ilustracije, audio i video zapisi na sajtu, informativnog su i promotivnog karaktera i ne mogu biti predmet bilo kakve obaveze vlasnika sajta prema posetiocima sajta.

Neovlašćeno korišćenje sadržaja, logotipa i vizuelnog identiteta internet sajta koncept192.rs smatra se kršenjem autorskih prava.


Izjava o poverljivosti i zaštiti ličnih podataka

 

Ažuriranje obrađivanja ličnih podataka

Obaveštavamo vas da je za CENTAR “KONCEPT 192” zaštita ličnih podataka svojih klijenata od najveće važnosti. U tom cilju, CENTAR “KONCEPT 192” će preduzeti odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu ličnih podataka koji se obrađuju i kako bi se osigurao da je obrada ličnih podataka uvek u skladu sa obavezama koje propisuje pravni okvir.

Šta je GDPR?

Uredba o opštoj zaštiti podataka (GDPR) 2016/679 je novi regulatorni okvir Evropske unije (EU) u oblasti koja se razmatra. Svrha zakona je uspostavljanje uslova za obradu ličnih podataka u cilju zaštite prava i sloboda fizičkih lica, a posebno prava na zaštitu ličnih podataka.

Kontrola podataka

CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE “KONCEPT 192”, PIB 111222398, sa sedištem u Baba Višnjinoj 20, Beograd, e-mail: office@koncept192.rs, obaveštava vas da će u svrhu obavljanja svoje delatnosti sprovesti obradu ličnih podataka svojih korisnika u skladu sa važećim nacionalnim zakonom i Evropskom regulativom 2016/679 u cilju zaštite fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (Uredba o zaštiti podataka o opštoj upotrebi, u daljem tekstu: kao “Uredba”), na snazi.

Koje kategorije ličnih podataka obrađujemo?

Vaši lični podaci koji su nam dostavljeni, tj. Vaše puno ime, e-mail, telefonski broj i mesto prebivališta su jedini podaci koji se obrađuju i to samo kada postoji legitiman razlog za to.

Koji su legitimni razlozi za obradu vaših ličnih podataka? Legitimni razlozi za obradu vaših ličnih podataka: (a) Vaša saglasnost data pod posebnim uslovima predviđena u zakonskom okviru kako bi se dobilo ažuriranje informacija, usluga, ponuda i sl. od strane CENTRA “KONCEPT 192” ili trećih lica koja obrađuju lične podatke u skladu sa trenutnim okvirom; IZJAVA Davanjem vaše saglasnosti, odgovorno izjavljujete da su podaci navedeni u PRIJAVI verodostojni i da možete da pristupite treninzima u organizaciji “CENTRA “KONCEPT 192”. Kako i zašto koristimo vaše lične podatke? • Slanje informativnih i promotivnih materijala

Kada posetite našu web stranicu, www.koncept192.rs, imate mogućnost da se prijavite za jedan od naših treninga bezbedne vožnje, tako što ćete popunite prijavu za trening i u njoj navesti podatke koji su traženi.

Podaci prikupljeni na našoj web stranici mogu biti korišćeni da vas kontaktiramo putem e-pošte u promotivne svrhe, da vas informišemo o ponudama koje mogu biti od interesa za vas pod uslovom da ste dali svoju saglasnost navedenim u zakonskom okviru.

Kome su podaci preneti? CENTAR “KONCEPT 192” ne prenosi lične podatke koje fizičke osobe pružaju trećim stranama koje pružaju usluge u određene svrhe. Vreme skladištenja

Period skladištenja podataka se određuje na osnovu sledećih specifičnih kriterijuma, po potrebi:

1) Kada se obrada zahteva kao obaveza prema odredbama važećeg pravnog okvira, vaši lični podaci će biti čuvani toliko dugo koliko zahtevaju odgovarajuće odredbe.

2) Ukoliko želite da povučete vašu saglasnost, molimo Vas da se obratite CENTRU “KONCEPT 192” putem sledeće kontakt adrese: e-mail: office@koncept192.rs.

Pravila o privatnosti

CENTAR “KONCEPT 192” primenjuje odgovarajuće tehničke i organizacione mere u cilju obezbeđivanja obrade ličnih podataka i sprečavanja slučajnog gubitka ili uništenja, neovlašćenog i/ili nelegalnog pristupa, korišćenja, modifikacije ili objavljivanja istih. U svakom slučaju, način funkcionisanja interneta i činjenica da je pristupan svima ne možemo osigurati da neovlašćena treća lica nikada neće moći da prekrše važeće tehničke i organizacione mere tako što će dobiti pristup ličnim podacima i eventualno ih koristiti za neovlašćene i/ili nezakonite svrhe.